Familien er grundstenen - Udvikling og omsorg i et trygt miljø

Familien er grundstenen i vores samfund og vi ønsker, at hver enkelt familie får de bedste og frieste rammer til selv at forme deres tilværelse.

Det Konservative Folkeparti vil:

  • vi vil arbejde for at skabe gode og frie rammer for alle familier.
  • fastholde den decentrale og nære skole- og dagsinstitutionsstruktur som det bedste argument for både at blive i og flytte til Varde kommune.
  • fastholde og udvikle trygge og sikre opvækstmiljøer for vores børn og unge.
  • udvikle vores skoler og dagtilbud med høj faglighed og kvalitet.
  • bekæmpe angst, ensomhed og utryghed i ungelivet og stå klar med både hjælp og støtte til familierne, hvis der er behov.
  • bekæmpe misbrug og kriminalitet blandt vores unge ved en opsøgende, tidlige og målrettet indsats.

Familiemønstre og arbejdsmønstre udvikler sig hele tiden, og vi skal som kommune hele tiden udvikle os og tilpasse os de tendenser. Vi ser det som et gode, at vi som familier har mulighed for frit valg til at vælge imellem det skoletilbud, klubtilbud og pasningsordninger, der passer bedst ind i vores tilværelse og i vores arbejdsliv.

For os er det vigtigt at værne om barndommen, og lade børn være børn. De kan hurtigt nok blive voksne, og børn er forskellige og har derfor også behov for forskellige tilbud for at kunne udvikle sig. Det kræver nærværende voksne, der med gensidig respekt for roller og faglighed støtter op om barnets opvækst.

De vigtigste personer i børnenes liv vil til enhver tid være deres forældre. Her ligger ansvaret for opvæksten, trygheden og kærligheden. Alle forældre har det til fælles, at de vil deres børn det allerbedste. For os er det væsentligste, at de tilbud, der tilbydes forældrene, er med til at udvikle børnene, og at de leveres med en høj faglig kvalitet.

Vores børn skal mødes af nærværende voksne, der med gensidig respekt for roller og faglighed tager ansvar og støtter barnet i dets opvækst.

Varde kommune har ansvaret for daginstitutioner, sundhed, skoler og ældrepleje, og derfor spiller kommunen en vigtig rolle for familiernes fra vugge til grav. Det ansvar og den rolle forpligter. For os betyder det også, at vi skal stå klar med de rigtige tilbud, hvis familier har behov for hjælp eller støtte.

Det er familiens og forældre ansvar at opdrage deres børn og sikre en tryg ramme om deres opvækst. Udfordres familierne, er det vigtigt, vi reagerer og tager ansvar. Det betaler sig på den lange bane at sætte ind så tidligt som muligt med den rigtige støtte. Vi vil vægte barnets tarv tungt og sætte ind med tilbud om hjælp og støtte og blive ved, så længe det er nødvendigt.

Vi vil styrke bosætningsindsatsen ved markedsføre Varde kommune som Danmarks mest børne- og familievenlige kommune. ”Vi i naturen” skal ikke kun være et stærkt brand, men skal også omsættes til virkelighed, og i måden vi udvikler og ser vores kommune på. Vi har i Varde kommune alle muligheder for at give familier unikke rammer om det ”gode” liv. I Varde kommune kan familier virkeliggøre deres drømme i en af vores mange stærke lokalsamfund.

Fra Varde kommune kan man, med under 60 minutters kan nå over 180.000 jobs, ligesom vores bredbåndsdækning også muliggør hjemmearbejde og af egen virksomhed fra hjemmet (for en overkommelig pengepung) og det i en helt unik natur med uendelige muligheder.

Varde kommune skal være en af Danmarks bedste familiekommuner. Vi skal være stedet, hvor familier kan virkeliggøre deres drømme om masser af plads i en helt unik natur med både sjæl, nærvær, omsorg og tryghed.