Bosætning – Initiativ, ejerskab og den gode hverdag hele livet

Varde Kommunes bosætningsstrategi har efter flere års indsats, ikke haft den ønskede virkning. Indbyggertallet faldt alene i 2020 med 333 borgere. Vi kan ikke ændre tendensen ved kun at dreje på et enkelt ”håndtag”, og det tager tid at ændre ved udviklingen og tendensen.

Derfor er bosætning også et gennemgående tema og element i mange af vores politikområder. I en lang årrække har tendensen gået imod en øget urbanisering dvs., at der sker en fraflytning fra land imod byerne. En række store reformer som kommunalreformen, der skabet den nuværende Varde kommune, og som desværre har skubbet på udviklingen. Der er blevet længere til rådhuset, færres skoler og dagtilbud i landdistrikterne.  Vi tror på, at vi som mennesker stræber efter og er parate til at flytte efter den gode hverdag og det gode liv.

Det Konservative Folkeparti vil:

  • øge bosætningen ved at mobilisere initiativ og ejerskab i hele kommune.
  • arbejde for, at det i højere grad er attraktivt at bo i hele Varde Kommune. 
  • finde og sikre et attraktivt udbud af byggegrunde i samarbejde med udviklingsrådene. 
  • fastholde offentlig og privat service, men omsorg for nærvær. 
  • Sikre, at god kollektiv trafik, ikke kun er for dem, der bor i midten af kommunen.
  • arbejde for at grøn omstilling ikke bliver på bekostning af bosætning.
  • fremme investeringslyst og bosætning ved at have et skarpt fokus på ordentlighed. 

Det er ikke alene områdebyer, der har potentiale for bosætning. Vi ønsker ikke efterlade nogen – hverken byer eller områder – på bagsmækken. Derfor skal Varde Kommunes bosætningsfremme og strategi ikke alene begrænse sig til de 10 større byer. Alle byer og landsbyer skal have adgang til kommunens hjemmeside, og Varde Kommune har en central funktion i markedsføringen af hele kommunen og i at sikre, at potentielle tilflyttere nemt og hurtigt kan navigere rundt i hele kommunen.

Vi ønsker, at Varde kommune understøtter de bosætningsindsatser, som kommer fra  borgerne og foreningerne, og vi ønsker, at varde Kommune tage ejerskab for at fremme bosætningen i hele kommunen.  

Der er mange barriere for det gode liv på landet. Et eksempel er eks. at flextransport-taksten for junior over dobbelt så høj, hvis kommunegrænsen krydses. Vi ønsker at styrke friheden for alle kommunens børnefamilier og foreslår Flex-taksterne reguleres ved en kilometergrænse fremfor en kommunegrænse, således det bliver attraktivt at bo i kommunens periferi. 

Vi vil målrettet og konsekvent arbejde for at få de barrierer identificeret og skabe tværkommunale løsninger for såvel uddannelsestilbud, kollektiv trafik og kulturtilbud.

Det skal være trygt at bo og investere i Varde kommune. Vi skal kunne have tillid til, at vores ejendomsret respekteres, og at vores investeringer sikres ved smidige, og lovlige processer – uanset, hvem man er og uanset, hvad der skal opføres og etableres.

I disse år udrulles massive anlæg, der skal understøtte den grønne omstilling. Uanset om det højspændingsmaster, gasrør eller solcelleanlæg, skal den private ejendomsret sikres.