Alle kan noget – Det specialiserede voksen- og handicapområde

Uanset om der er tale fysiske eller psykiske handicap efterlader vi ikke vores medmennesker på bagsmækken uden hjælp og støtte. Man skal med et handicap kunne føles sig tryg i, at Varde kommune udgør det sikkerhedsnet, som lovgivningen foreskriver, og som er nødvendigt for et trygt liv. Vi skal understøtte og styrke handicappedes muligheder for at mestre livet, og målet er at sikre og understøtte handicappede bliver mest muligt selvhjulpne. Det er vi sikre på giver den største livskvalitet.

Det Konservative Folkeparti vil:

  • sikre, at du får den hjælp, støtte og omsorg uanset, hvilket handicap du er født med eller rammes af.
  • styrke samarbejdet og sikre fagligheden ved et tæt samarbejde med interesse og patientorganisation samt kommunens råd og nævn.
  • styrke faglighed og samarbejde på specialskoleområdet for herigennem at sikre et bedre tilbud og en højere faglighed.
  • fastholde nuværende ”efterværn” for ordblinde, der giver mulighed for at få tilskud til specielle ordblindeefterskoler.
  • understøtte foreningernes udvikling af parasportstilbud og tilbud til handicappede.

Vi vil sikre dig den hjælp og omsorg, som du har krav på at få, og som du har brug for. Dette mål gælder for hele social- og handicapområdet og for familier med børn, der fødes med handicap. De skal opleve Varde kommune, som en kommune med nærvær, omsorg og høj faglighed. Alle familier skal have mulighed for hjælp, hvis de venter barn med handicap. Der skal sikres en naturlig overlevering fra fødegang til kommunal sundsplejerske.

Varde Kommune skal aktivt i håndtering af handicapområdet søge både viden og sparring i et snævert samarbejde med både patient og interesseorganisationer samt Varde kommunes Handicapråd og Udsatteråd.  Vi vil have et skarpt fokus på kommunens håndtering af de muligheder, som lovgivningen giver samt på borgernes retssikkerhed. Handicappede må ikke føle sig marginaliserede uanset alder og handicap, og der skal være lige muligheder for skoletilbud, uddannelse og arbejde med de hjælpemidler, der måtte være nødvendige og tilgængelige.

Vi vil arbejde for at styrke vores foreningsliv, så vi udvikler flere handicapinkluderende tilbud, herunder parasportstilbud i sommerferien i lighed med tilbuddene til andre børn og unge.

Vi vil styrke skoletilbuddene til børn og unge med særlige behov, således at lærere og pædagoger har basal viden om de forskellige handicaps, de møder i dagligdagen. Arbejdet med børn i specialskoletilbud kræver et stærkt samarbejde mellem skole og forældre og en høj faglighed.