Vi vil sikre naturen og miljøet til vores efterkommere

Naturen er i krise og klimaet er i krise! Det nytter ikke at lade som om, at det ikke er tilfældet, og derfor skal vi gøre vores til at bremse udviklingen og finde en anden kurs. Og vi kan gøre mere.

Det Konservative Folkeparti vil:

  • øge indsatsen for at Varde Kommune lever op til sin vision om ”Vi i naturen”
  • sikre at natur, miljø og turisme og øvrige erhverv udvikles i balance
  • styrke naturindholdet bredt i kommunen og lade hensynet til naturen vægte tungere end i dag i den kommunale planlægning.
  • styrke samarbejdet med landbruget om at skabe flere sammenhængende naturområder, hvor naturen kan få et helle og mulighed for at udvikle sig fra
  • styrke udtagningen af lavtliggende landbrugsarealer fra almindelig drift for herigennem at skabe sammenhængende natur, styrke biodiversiteten og ikke mindst mindske CO2 udledningen
  • styrke indsatsen for bevarelse af rent grundvand og drikkevand, blandt andet skovrejsning
  • arbejde for, at Varde kommune kan opfylde sine forpligtelser omkring tilsyn med §3- beskyttede arealer og andre håndhævelser af lovgivningen på natur- og miljøområdet

Vi lever i en egn med en unik natur med store værdier. Det forpligter. For Det Konservative Folkeparti er det et helt grundlæggende mål og rettesnor, at de næste generationer skal kunne modtage et miljø og en natur, som er i bedre tilstand, end den vi selv fik overdraget.

I Varde kommune findes en enestående natur, som vi skal værne om og være stolte af. Vi skal både kunne nyde naturen, bruge naturen og passe på naturen. Naturen og Vesterhavet er den primære årsag til, at turisterne vælger at lægge deres ferie i Varde Kommune. Derfor skal vi værne om naturen og være bevidste om, at det er naturens kvaliteter, som vores gæster efterspørger.

Vi mener, at turismeudvikling og naturbevarelse sagtens kan gå hånd i hånd. Ved at fokusere på kvalitet frem for kvantitet i turismen så sikrer vi, at de turister der er her, bevæger sig rundt i hele kommunen – hele året , og vi sikrer, at turismens omsætning og afledte effekter øges.

Af samme grund, tør vi som parti tage drøftelserne om ulemperne ved kortsigtede indhug på naturen kontra langsigtet planlægning og hensigtsmæssig erhvervsudvikling. Ordentlig offentlig planlægning og tydelig kommunikation vil langt hen ad vejen muliggøre, at Varde kommune står parat til at modtage nye erhverv og/eller klare udvidelser af eksisterende erhverv.

Vi vil inddrage og sikre miljøets langsigtede balance i den kommunale planlægning. For Det Konservative Folkeparti står det klart hvilke værdier, som vi sætter på spil, hvis ikke vi altid nøje analyserer og vurderer nye udviklingstiltags betydning for naturen og miljøet. Vi ønsker ikke at sætte kortsigtede interesser foran kommunens mål om at sikre naturen til gavn for miljøet, bosætning og kommende generationer.