Et trygt og sikkert ungeliv

For os er vores unge et helt særligt fokusområde. Vi skal sikre, at vores unge kommer gennem ungdomslivet på en sikker og tryg måde. Ungelivet er i dag udfordret af en helt ekstrem fokus på individet – det perfekte liv og mange unge udlever en stor del af deres ungeliv på og med sociale medier.

Det Konservative Folkeparti vil:

  • sikre klubtilbud til vores unge, hvor de stærke positive fællesskaber kan udvikles.
  • gentænke – og genstarte Ungerådet og Ungehuset.
  • fastholde og udvikle på det gode SSP samarbejde SSP-regi, vi allerede har.
  • styrke den opsøgende gadeplansindsats.
  • styrke synligheden og det opsøgende arbejde i såvel folkeskolen, som på Campus.
  • sikre adgangen til rusmiddelkonsulenter hos Center for sundhedsfremme og styrke deres adgang til og tilstedeværelse på Campus.
  • fastholde den døgnbemandede politistation i Varde og sikre lokalpolitiets synlighed.

Vi vil løfte opgaven med en bred vifte af tilbud og indsatser, i regi af såvel skole, fritidsaktiviteter i foreninger og via gode tilbud i både ungdomsskole og klubtilbud. En meget væsentlig del af kommunes samarbejde med andre aktører på ungeområdet tager afsæt i samarbejdet imellem skole, sociale myndigheder og politi – i daglig tale kaldet SSP.

Ungdomskriminaliteten er overordnet set faldende på såvel på landsplan som i Varde kommune, men der er fortsat behov for, at vi som kommune er med til at holde fast, så vi kan fortsætte den positive udvikling.

Ungdommen har været særligt udfordret i forbindelse med Corona, og vi står over for en stor opgave med at hjælpe de unge tilbage til normaliteten, og i gang igen, efterhånden som samfundet åbnes op.

Alt for mange unge farer i dag vild imellem uddannelse og job og ender uden nogen af delene. Vi har brug for alle hænder, og alle kan noget. Vi vil styrke den kommunale ungeindsats og øge indsatsen for over 500 unge fra Varde kommune, der i dag ikke er i gang med en uddannelse, og som står uden tilknytning til arbejdsmarkedet. De skal hjælpes videre i livet og i beskæftigelse. Vi har ikke råd til at mistedisse unge mennesker og på den lange bane, er der massive gevinster for såvel den unge som for samfundet.

Det moderne samfund rummer mange udfordringer og fristelser for vores tid unge. Livet på skærmene, let adgang til både alkohol og euforiserede stoffer indgår alle som ingredienser i et ungeliv, som på mange måder afviger fra det ungeliv som deres forældre levede.

Opdragelse af børn er forældrenes ansvar. Vi skal i fællesskab danne ring om vores unge og i fællesskab vejlede, danne og støtte dem i deres vej igennem ungelivet, hvor de lærer at navigere væk fra fristelserne og henimod de fritidsinteresser, det studie og den fremtid, de drømmer om. Det kræver et tæt samarbejde imellem forældre, skole, politi og sociale myndigheder.

Vi ønsker at stille klubtilbud til rådighed for de unge som et alternativ til det almindelige natteliv, og vi vil prioritere oprettelsen af alternativer til en ”færden i nattelivet” for Varde kommunes unge.