Kultur og fritid – vi vil sikre mulighed for en aktiv fritid.

Et rigt kultur- og fritidsliv er med til at gøre Varde til en attraktiv kommune. Kultur fremmer dannelse, og et attraktivt kulturmiljø er med til at gøre Varde Kommune til en kommune, man gerne vil flytte til. Adgangen til gode, sunde og oplevelsesrige oplevelser er af stor betydning for den enkelte borger, men også for følelsen af og tilvejebringelsen af fællesskabet i vores kommune.

Det Konservative Folkeparti vil: 

  • sætte foreningerne på skemaet og lære vores børn og unge om foreningskulturen og om fællesskabet.
  • fokusere på at støtte foreningerne i at fastholde fokus på det frivillige fællesskab og den særlige præmis, som det er bygget på – også lovgivningsmæssigt.
  • arbejde for at fastholde og udvikle Varde kommunes nuværende haltilbud. 
  • fortsætte med at foretage ambitiøse investeringer i kulturelle attraktioner i verdensklasse. 

Der bliver gennem aktiv fritid skabt nogle værdifulde netværker, og samtidig forebygger fritidsaktiviteter ensomhed. Vi synes, det er væsentligt, at vi fastholder og udbygger et stærkt lokalt engagement i kultur- og fritidslivet.

Værdien af denne involvering kender vi, der bor her, og vi er overbeviste om, at det blandt andet er den slags værdier, der kan tiltrække nye borgere til vores kommune. Det er en god bosætningspolitik – og dermed udvikling af vores kommune – at have en aktiv politik på kultur- og fritidsområdet. 

Byrådet har i denne valgperiode besluttet, at Varde kommune skal være Danmarks bedste foreningskommune.  Målet er, at uanset hvilke foreninger, der måtte være tale om, at disse med på råd i forhold til, hvordan vi samlet set kan styrke foreningernes fundament og borgernes engagement. 

Vi ønsker, at Varde kommune med projektet ”Danmarks bedste foreningskommune” skal brede samarbejdet med foreningerne så bredt ud som muligt, så vi i fællesskab kan styrke de mange forskellige typer af foreninger, der uanset formål på rigtig mange områder understøtter udviklingen af vores kommune. Vi anerkender det frivillige samarbejde, der udføres i de mange foreninger som en kulturbærer for Varde kommune, og vi ønsker at fastholde og styrke dette engagement.

Vi mener, at kulturen skal ud til flere, så kommunens borgere kan opleve, hvad der sker på den kulturelle scene. Øget markedsføring og flere privatfinansierede kulturtilbud vil være med til at drive kulturen ud til kommunens borgere. Kulturlivet skal favne bredt og favne fra barn til senior. Kulturen skal underbygge de små og smalle forestillinger, men samtidig sikre at bredden og det folkelige har plads og rum i Varde. 

Varde kommune har i en årrække med succes investeret i kulturen. Vi glæder os over Tirpitz er blevet anerkendt som en attraktion i verdensklasse og forventer intet mindre af det kommende flygtningemuseum FLUGT, som er under opførelse. Næste skridt skal være at skabe et militærmuseum i verdensklasse med udgangspunkt i den kulturarv, som er beliggende i Nymindegablejren. Tirpitz har bevist, at investeringer i kulturen kan løfte Varde kommune og tillige understøtte vores turisme og dens vækst og jobskabelsespotentialer.

Idrætten og de mange idrætsforeninger udgør et helt særligt fokusområde for os. Vi ønsker at fastholde prioriteringen af breddeidrætten, men vil også gerne satse på, at eliteidrætten får lov til at udvikle sig der, hvor der er potentiale og muligheder for at toppe. Bredde- og eliteidræt hænger imidlertid sammen i vores øjne, og det ene udelukker ikke det andet.

Vi ønsker at samtænke vores kultur og fritidspolitik med sundhedspolitikken og med skole og daginstitutionsområdet for herigennem at skabe den bedst mulige sammenhæng for borgerne.

Vi ønsker at fastholde det nuværende niveau på lokaletilskuddet og vil tillige arbejde for at understøtte mulighederne for at udbygge og udvikle nye fritids- og idrætstilbud som eks. padletennis og etablering af kunstgræsbaner.  

I Varde kommune har vi et meget stort antal haller og faciliteter, som vi stiller til rådighed for foreningslivet. Vi ønsker at fastholde disse tilbud og faciliteter og styrke det brede samarbejde, der lokalt skal danne rammen om foreningslivet uanset, hvilken type der end er tale om. 

Alt for ofte er det svært at rekruttere nye kræfter til bestyrelserne, ligesom flere og flere betragter foreningerne som en ”leverandør” og ikke som det frivillige fællesskab, som foreningerne er. Vi ønsker at understøtte en indsats, der skal sikre, at foreningerne fortsat udgør fællesskaber, hvor man både kan drage nytte af et medlemskab, men hvor der også modsat er både behov og krav om, at man selv bidrager. Det er foreningslivets DNA, og det ønsker vi at værne om.