Mere faglighed og dannelse i skolen.

Danske unge skal have de bedste muligheder i livet. Det får de blandt andet gennem et uddannelsessystem i verdensklasse. Derfor arbejder vi for mere faglighed og dannelse, mere respekt for lærerne og mere disciplin i skolen.

HVORFOR

1

Uddannelse giver unge mulighed for at udrette mere, opnå mere og hjælpe andre.

2

Med bedre uddannelser gør vi Danmark mere konkurrencedygtigt, rigere og får mere overskud.

3

Larm i klassen og enkelte brodne kar skal ikke have lov til at ødelægge undervisningen for alle de andre.

Vi ønsker børn og unge de bedste muligheder i livet. Hvad enten de vil være læger eller snedkere, farvehandlere, hjemmehjælpere eller piloter. Og vi mener, at nøglen til det gode liv for mange mennesker er, at man trives og bliver fagligt dygtig. For så har man det godt med sig selv og er i stand til at forsørge sig selv og hjælpe andre.

At vælge skole er en stor beslutning for mange familier, og vi mener, at der bør være frit valg mellem grundskolerne i familiens lokalområde.

Der er brug for øget faglighed

Uanset om det er i folkeskolen, på gymnasiet, en teknisk uddannelse, på en erhvervsuddannelse eller et femte sted, så er formål med at gå på en uddannelsesinstitution at lære. For jo dygtigere, man bliver, jo flere muligheder får man i livet. Derfor er det essentielt, at fagligheden er i top på de danske uddannelsesinstitutioner.

Eksaminer bør som udgangspunkt være individuelle, så enhver elev får mulighed for at demonstrere  alle sine evner og al sin viden. Vi mener også, at kvaliteten af undervisningen jævnligt skal testes og offentliggøres. Det skal være gennemskueligt for forældre, hvordan de lokale skoler præsterer, og hvordan eleverne trives.

Vi er tilhængere af niveaudeling i dansk, matematik og engelsk i de større klasser i folkeskolen, så alle kan få hjælp på deres eget niveau. For vi gør den enkelte elev en bjørnetjeneste, hvis han eller hun får lov til at sakke bagud – eller hvis eleven ikke får tilstrækkelige udfordringer.

Vi ønsker også at tilbyde en længere og delvist akademisk læreruddannelse, som kan gøre skolelærere til endnu større kapaciteter på deres områder.

Trivsel, disciplin og klare krav hænger sammen

Det er vigtigt, at eleverne oplever skolen som et godt sted at være. Det kræver, at mobning håndteres, at læreren tager udgangspunkt i elevernes niveau, og at de får plads til at arbejde med fagene i et trygt og roligt miljø.

For at eleverne kan få mest ud af undervisningen, er det vigtigt at der er ro i klassen. Det er til dels lærerens opgave, men det er i høj grad også elevens forældres ansvar, at det er muligt. Elever bør møde veludhvilede og klar til at modtage undervisning. Elever, som ødelægger timerne for de andre, skal i højere grad end i dag afhentes af deres forældre.

Vi mener, at lærergerningen er et hverv, der fortjener respekt. Derfor ønsker vi også, at der er en forståelse i samfundet for. Som en naturlig konsekvens af den respekt mener vi også, at der bør indføres klare sanktioner over for de forældre, hvis børn opfører sig truende eller direkte voldeligt over for læreren eller andre elever.

Det er naturligt, at skolen stiller krav til elevernes opførsel og faglige niveau. Det er nødvendigt, hvis vi skal skabe en skole, der både er rar at være i, og hvor eleverne lærer det, de skal. Vi mener også, at lektiecaféer kan være en god idé, men vi er ikke tilhængere af, at alle elever tvinges i lektiecafe. Der bør kunne tages hensyn til elever, der dyrker en fritidsinteresse, eller uden problemer selv kan varetage lektielæsning. 

God almen dannelse er fundamentet for vores medborgerskab

Alle mennesker er mere end det job, de udfører, og den uddannelse de har. Vi skal alle leve side om side i Danmark, og derfor er almen dannelse vigtig. Dannelse giver respekt for mennesket og en forståelse for vores historie, kultur og sprog.

Jo bedre, man forstår, hvad man kommer af, hvem man er, og hvor man er på vej hen, jo større chance har man for at leve et liv i balance med sig selv og andre. Derfor ønsker vi, at der er obligatorisk undervisning i dansk- og historiekanonerne, og at der er plads til de danske traditioner omkring højtiderne. Vi ønsker derfor også, at læreruddannelsen giver lærerne kundskaber i forståelse af kristendom, livsoplysning og medborgerskab.

Vi mener også, at der skal undervises i andre landes historie, kultur og sprog. For uanset hvor meget, man elsker Danmark, er det nyttigt at kende til verden omkring os.