Borgmesterkandidat

Steen Holm Iversen

Mit navn Steen Holm Iversen. Jeg er 56 år gammel, far til to unge mennesker på hhv. 21 og 19 og jeg bor i Varde med min hustru og hendes søn. Til dagligt arbejder jeg i Forsvaret som major.

Jeg blev i 2017 valgt til Varde byråd og blev i november 2020 opstillet som borgmesterkandidat til kommunalvalget i november 2021 ligesom du også kan stemme på mig til regionsrådsvalget. 

Jeg går til valg på tre helt centrale dagsordner:

I politik skal hjertet skal være på rette sted. Intet er vigtigere for mig end at skabe de bedste rammer for dig og Varde kommune.

En værdig, nærværende og omsorgsfuld ældrepleje.

Du skal trygt kunne blive ældre i Varde kommune. Du skal mødes med værdighed, respekt, støtte og omsorg. Du skal have mulighed for at vælge frit og sammensætte din alderdom som det passer dig.

Tryghed, nærvær og stabilitet.

Vores børn og unge fortjener det bedste hvis vi skal se dem lykkes. De fortjener opbakning, støtte og nærværende ansvarlige voksne der tager ansvar og viser lederskab.

Vores virksomheder skaber velfærd og liv.

Vardes erhvervsliv udgør en helt afgørende forudsætning for at Varde kommune kan leverer den velfærd og som du forventer. Vi skal styrke vores erhvervsliv og skabe udvikling og vækst.

Du kan læse mere om vores politik i vores KV21 valgprogram her

Du kan læse mere om mig og mit politiske kompas her.

Byrådskandidat #2

Heidi Bundgaard

Mit navn er Heidi Bundgaard. Jeg er født og opvokset på et husmandssted ved Årre. I ungdomstiden var jeg aktiv i gymnastik, håndbold og fodbold. Jeg var også med i 4H, hvor jeg enten passede en af kalvene eller dyrkede grønsagshaven. De grundlæggende værdier i mit barndomshjem, om at opføre sig ordentligt og passe på mennesker, dyr og naturen har fulgt mig lige siden.

Jeg er mor til 2 skønne teenagere. Amalie går i 3.G på Varde Gymnasium og Frederik er lige startet på FGU. Jobmæssigt er jeg jobrådgiver i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Mine mærkesager i kommunalpolitik handler især om børn med særlige behov. Frederik har en autisme diagnose og jeg vil kæmpe for at alle børn får det skoletilbud, som netop passer til dem. Så børnene kan udfolde sit potentiale, tage uddannelse og få job i stedet for livslang offentlig forsørgelse.

Landsbyskolerne har en central rolle her. De kan noget og for nogen kan det være løsningen i stedet for at blive forsøgt inkluderet i almen skole eller placeret i specialskoletilbud, som alligevel ikke rigtig passer.

Rammerne omkring skole-hjem samarbejdet skal sættes i højsædet. Kun ved at samarbejde sikrer vi at børnene trives og trivsel er jo forudsætning for læring.

Se min valgvideo her

Byrådskandidat #3

Kitty Gamkin

Mit navn er Kitty Gamkinn. Jeg er 42 år, gift, mor til to, pilot og har netop haft 20 års jubilæum på min arbejdsplads, med base i Billund. Jeg født i Ølgod, havde min ungdom i Ansager/Grindsted, og bor idag på en skøn landejendom ved Skovlund.

Det er min oplevelse, at initiativ og vedholdenhed er afgørende for, at sikre offentlige og private services og dermed  en positiv udvikling. Det har givet anledning til mit engagement i flere bestyrelser, hvor jeg blandt andet har arbejdet for cykelsti, nedrivning af en udtjent Brugs og sat folkeskolens økonomi på dagsordenen. 

Mit kandidatur er til rådighed for Varde Byråd og Regionsrådet. Jeg vil arbejde for, at det er her, man vil leve hele sit liv. Lokalt, kommunalt og på kanten af regionen. Og jeg vil arbejde for vores virksomheder. De betaler vores velfærd. 

Desuden stiller jeg gerne skarpt på embedsværkets redegørelser, hvad enten det er ordblindepolitik, regnskaber, Kvie Søs badevand eller forslag om solcelleparker. Vi har ikke råd til andet. 

Jeg ønsker ikke at blive valgt på baggrund af valgplakater, så der finder du mig ikke. Kryds ved Kitty, hvis jeg skal arbejde for dig. Du finder mig i toppen af de konservative lister. 

Byrådskandidat #4

Erhardt Jull

Erhardt Jull – bor i Oksbøl. Født 1946, er gift og har 2 voksne børn og 5 børnebørn. Har været byrådsmedlem samlet set i 17 år – været med i social og sundhed alle årene, heraf 5 år som formand for socialudvalget i den tidligere Blåvandshuk kommune. Har været med i kultur og kunstudvalget i 8 år – hvor det har været fascinerende at være med til at udvikle både kunst og kultur.

Jeg vil arbejde for.

En styrket pleje og omsorg:

Jeg vil sikre ”TRYGHED,OMSORG OG NÆRVÆR”.

Kultur og fritidsområdet:

Vi skal prioritere Kultur/Fritidsområdet højt, fordi det frivillige arbejde er et stort aktiv, som binder ”SAMFUNDET SAMMEN”.

Ansvarlig og udviklings orienteret økonomisk politik:

Knofedt og hårdt arbejde skal sikre, at der er ”STYR PÅ ØKONOMIEN”

Familie og skoleområdet:

Er et kommunalt fundamentet der skal sikres gennem ”STYRKE OG KVALITET”.

Trivselsplaner i samarbejde med lokalsamfundene:

Når vi laver en” TRIVSELSPLAN”, trækker vi på samme hammel. Så vil borgerne i lokalsamfundene, politikere og embedsmænd i kommunen opleve at arbejde mod ”FÆLLES MÅL” ud fra de økonomiske givne rammer.

Så derfor kære vælgere – ”FÅ NOGET UD AF JERES KRYDS” til det kommende kommunalvalg i november 2021, ”SÆT DEN VED NUMMER 4” på den konservative liste.

Byrådskandidat #5

Kåre Jensen

Mit navn er Kåre Jensen. Jeg er 49 år. Gift med Heidi. 2 bonusbørn. Opvokset i Agerbæk. Bosiddende i Varde. Politiassistent ved Varde politi. Primært arbejdsområde er forebyggende arbejde med fokus på unge under 18.

Bestyrelsesmedlem i Udviklingsrådet for Varde By.

Bestyrelsesmedlem i Lions Varde.

Mine fokusområder er:

Ungdomskulturen: unge skal have lov til at være unge så meget som muligt. Vi har som samfund alt for travlt med at forme og skabe vores unge, der i dag bliver målt og vejet i en alt for voldsom grad.

En hel kommune: byerne kan ikke undvære landsbyerne og landsbyerne kan ikke undvære byerne. Vi skal være bedre til at gøre hinanden attraktive, så vi sikrer tilflytning til kommunen og samtidig bevarer skoler, arbejdspladser og indkøbsmuligheder i de mindre landsbyer.

Turisme: turismen sikrer en stor indtægt til Varde kommune og det skal det fortsat gøre. Udviklingen af turismeområdet skal dog ske under hensyntagen til såvel natur som de fastboende. Samtidig skal vi have fokus på at skabe mere indlandsturisme.

Ældreområdet: i takt med at mængden af ældre borgere stiger, får vi helt naturligt brug for flere varme hænder. Den udvikling skal vi være på forkant med og sørge for det nødvendige personale til opgaven.

Se min valgvideo her

Byrådskandidat #6

Rasmus Sømod

Mit navn er Rasmus Sømod. Jeg bor i Næsbjerg, gift og har 2 drenge på 10 og 12 år. Med mig får en aktiv familiefar i byrådet, der vil gøre en forskel for at få flere til at flytte til vores fantastiske kommune. Flere tilflyttere er nemlig lig med flere skattekroner i kassen – til at betale for den velfærd – bl.a. de skoler og det aktive foreningsliv, der er så vigtigt for os i Varde Kommune.

Jeg vil bl.a. arbejde for:

  • At vi får flere tilflyttere til Varde Kommune. Vi skal være det bedste sted at flytte til – og bo i.

  • Færre børn i klasserne på kommunens folkeskoler

  • Fremme trivslen blandt børnene på folkeskolerne

  • Sænke inklusionsprocenten i folkeskolen

  • Endnu tættere samarbejde mellem folkeskolerne, lokalsamfundet og foreningerne

  • Attraktive lokalsamfund med et rigt forening- og kulturliv, så der skabes gode rammer både i by og på land

Du får med mig en person med indflydelse helt til København. Jeg har nemlig et stort netværk og kan derfor også gøre min indflydelse gældende helt til Christiansborg. Bl.a. sidder jeg i Hovedbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti og er formand for partiet i Sydjylland. Derfor har jeg også direkte adgang til vores folketingsgruppe. Lokalt er jeg aktiv i borger- og kulturforening i Næsbjerg, ligesom jeg er tilflytningsambassadør.

Se min valgvideo her

Byrådskandidat #7

Brian Schmidt

Mit navn Brian Schmidt. Jeg er 34 år og gift og ansat i forsvaret. Vi bor i Nordenskov med vores søn på 2 og en mere på vej. Jeg stiller op til kommunalvalget for give børnefamilierne en klar og tydelig stemme i Varde byråd.

For mig er det afgørende at vi giver vores børn en opvækst som er omgivet af kærlighed og opmærksomme samt ansvarlige voksne. Giver vi vores børn en tryg og sikker start i livet, vil de have de bedste chancer for at lykkedes med at virkeliggøre deres drømme. Børnetallet falder i Varde og den udvikling skal vendes. Vi skal profilere vores små og mindre byer, samt lokale samfund på det gode liv, og de ideelle betingelser for at skabe en tryg og sikker tilværelse.

Jeg vil kæmpe for de små lokalsamfund og for at sikre at vi får sat gang i bosætningen. Det kan vi gøre ved at profilere de værdier vi kan tilbyde der, hvor vi har noget der er helt unikt.

Sæt dit kryds ved Brian Schmidt den 16. november og stem landsbyernes og børnenes stemme ind i Varde byråd.

Byrådskandidat #8

Henrik Vej Kastrupsen

Jeg hedder Henrik Vej Kastrupsen, er 54 år og bor i Oksbøl. Jeg bor sammen med mine to døtre Nynne og Signe på henholdsvis 16 og 13 år.

Jeg er uddannet officer af linjen, men har haft en lang karriere i det private erhvervsliv. Jeg har haft mit eget reklamebureau i København, har været turistchef i Ribe og Esbjerg, og i dag er jeg forstander for FOF-Vest i Varde, Esbjerg og Fanø kommuner. Jeg er samtidigt officer af reserven og har netop været udsendt 4 måneder til Irak.

Jeg blev valgt ind i Varde byråd i 2017 og sidder i dag i Social- og Sundhedsudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget. Jeg er optaget af, at vi husker oplandsbyernes udvikling i Varde Kommune. Vi kan ikke spise dem af med en pulje i ny og næ.

Varde kommune skal være proaktiv og sammen med byerne definere ønskerne og dernæst finde pengene. Skal det lykkes, er det nødvendigt med en bedre politisk balance i Varde byråd. I mange år har et parti siddet på magten, og det har givet en skæv udvikling. Det skal vi have gjort noget ved, og det kræver konservativ indflydelse.

Jeg ser frem til 4 spændende år.  

Byrådskandidat #9

Marianne Nygård Holm

Jeg er 51 år og bor i vestkystens perle, Blåvand. Jeg er gift med Uffe på niogtyvende år og har to voksne piger og fire fantastiske børnebørn. Jeg er uddannet social og sundhedsassistent og efter endt uddannelse arbejdede jeg i socialpsykiatrien. Desværre satte en arbejdsskade en stopper for det kapitel i mit arbejdsliv, og derefter valgte jeg at blive plejemor, som jeg har været siden 2002.

Jeg er i dag ansat af Varde kommune i fleksjob som personlig hjælper for min mand. Han var i 2010 involveret i en trafikulykke, der har medført at han er senhjerneskadet.

Jeg ønsker mig en kommune, der er god ved alle borgere og hvor børn og unge kan vokse op i trygge rammer. Vi skal fortsat kunne nyde vores dejlige natur og friske vestkystvind

Jeg vil arbejde for, at vi behandler vores borgere med værdighed og jeg vil føre politik i øjenhøjde.

”Vi i Naturen” er ikke kun et slogan, men et fælleskab der kendetegner vores kommune. Turistudviklingen skal være i balance, hvor vi viser vores kommune fra sin allerbedste side. Varde kommune skal stå for kvalitet frem for kvantitet, for det skaber værdifuld turisme og de tilflyttere, vi har brug for i fremtiden.

Byrådskandidat #10

Annette Juhl Taldorf

Jeg er 45 år gammel, og bor lidt udenfor Ølgod. Min kæmpe passion, udover politik, er avlsarbejde med springheste. I mit arbejdsliv er jeg regnskabsansvarlig i Varde Have- og Skovmaskiner.

Jeg ser med beklagelse på at Nobia vælger at flytte en lang række administrative arbejdspladser til Aarhus fra Ølgod. Det er stillinger, der bliver taget fra os. Men vi skal selvfølgelig også kunne tilbyde virksomhederne de rette kompetencer. Vi skal derfor have flere til at flytte til Varde kommune og til Ølgod, og dermed skabe fundamentet for et mangfoldigt og attraktivt arbejdsmarked. Det kræver også at jobcentrene kan fungere endnu bedre.

Derfor vil jeg arbejde for at det skal være lettere at bosætte sig. Især er det beklageligt at jeg hører at sagsbehandlingen i forbindelse med byggesager fortsat er langsommelig og træg. Det kan vi ikke være bekendt.

Ølgod er en vækstmotor, når det kommer til iværksætteri samt små- og mellemstore virksomheder. Det skal vi også være fremover. Derfor er det ikke tilfredsstillende at Varde kommune ligger i bunden som nummer 80 i SMVbarometret for 2021. Markant under vores nabokommuner. Det skal vi gøre noget ved, og da jeg selv er ansat i en mindre virksomhed, har jeg masser af idéer som jeg vil tage ind i byrådet.